OCHRONA MIENIA

Sklepy, supermarkety

Nasi pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach ochrony w placówkach handlowych w tym sklepach wielkopowierzchniowych. Pracownicy ochrony są odpowiednio jednolicie umundurowani, oznaczeni, wyposażeni w radiotelefony i wykrywacze zabezpieczeń towarów.

Szkoły i przedszkola

Dzieci i młodzież szkolna ze względu na różne zagrożenia kontaktami z osobami postronnymi są objęte szczególną opieką zapewniającą bezpieczeństwo szkoły i pomoc kadrze pedagogicznej.

Budowy

KFOM HERKULES chroni obiekty w budowie zapewniając bezpieczeństwo ruchu pojazdów, sprzętu, dróg komunikacji osób nadzoru a także materiałów i narzędzi firm podwykonawczych. W celu prawidłowej ochrony obiektów w budowie nasza firma dysponuje odpowiednio wyposażonym i przygotowanym do całodobowej ochrony sprzętem w tym środkami środkami łączności, przenośnymi obiektami zabezpieczenia technicznego.

Obiekty biurowe i produkcyjne

KFOM Herkules chroni, zabezpiecza i kontroluje ruch osób i towarów oraz dostęp do obiektów biurowych przestrzegając ściśle procedur obowiązujących w zakładach produkcyjnych i obiektach biurowych.

Imprezy masowe

KFOM Herkules dysponuje dobrze przygotowanymi fizycznie i odpowiedzialnymi licencjonowanymi pracownikami z wieloletnim doświadczeniem w zabezpieczaniu imprez masowych. Podstawą działań naszych służb ochrony jest Ustawa o Ochronie Imprez Masowych.

KFOM "HERKULES" - Firma Ochrony Mienia - tel. 502 047 015 24h
Jesteśmy sponsorem Stali Gorzów
Stal Gorzów